Top

TÜBİTAK Nedir?

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve ulusal inovasyon kapasitesini artırmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. 1963 yılında kurulan TÜBİTAK, araştırmacılar, üniversiteler, sanayi ve kamu kurumlarına çeşitli destekler sunarak bilimsel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri teşvik etmektedir.

TÜBİTAK Nedir?

TÜBİTAK Destekleri Nelerdir?

AR-GE ve Yenilik Destekleri:

 • Araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek amacıyla verilen fonlar ve hibeler.
 • Sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleri için çeşitli destek programları mevcuttur.
 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı gibi çeşitli programlar bulunmaktadır.

Girişimcilik Destekleri:

 • Yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcileri desteklemek için sunulan programlar.
 • 1512 BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı, iş fikirlerinin ticarileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla finansal destek ve mentorluk sağlar.
 • Başlangıç aşamasındaki girişimciler için eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de sunulmaktadır.

Akademik Destekler:

 • Üniversiteler ve araştırma kurumlarındaki bilim insanları ve araştırmacılar için sunulan destekler.
 • 1002 Hızlı Destek Programı, kısa süreli ve düşük bütçeli projeleri desteklemektedir.
 • 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, stratejik öneme sahip araştırma alanlarında projeleri teşvik eder.

Uluslararası İşbirliği Destekleri:

 • Türkiye'nin uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliğini artırmak amacıyla verilen destekler.
 • Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı, COST, Eureka ve ERA-NET gibi uluslararası programlar kapsamında projeler desteklenmektedir.
 • Araştırma projelerinin uluslararası konsorsiyumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi teşvik edilir.

Öğrenci ve Genç Araştırmacı Destekleri:

 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar için sunulan burslar ve proje destekleri.
 • 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2214 Yurt Dışı Araştırma Burs Programı gibi çeşitli burs ve destek programları bulunmaktadır.
 • Genç araştırmacıların bilimsel kariyerlerini geliştirmeleri ve araştırma yetkinliklerini artırmaları hedeflenir.
WhatsappWhatsapp