Top

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de sanayi ve teknoloji alanlarında politikalar geliştirmek, yenilikçi projeleri desteklemek, sanayi altyapısını güçlendirmek ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren bir devlet kurumudur. Bakanlık, sanayi ve teknoloji alanında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi çözümler üretmek için çeşitli destek programları sunmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Nelerdir?

Teknoloji ve Yenilik Destekleri:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar): Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalara sağlanan teşvikler ve destekler.
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri: İşletmelerin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik vergi indirimleri, SGK prim destekleri ve diğer teşvikler.
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TÜDEP): Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini desteklemek amacıyla sağlanan finansman desteği.

KOBİ Destekleri:

 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ'lerin büyüme, kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve rekabet güçlerini artırmak için sağlanan hibe ve kredi destekleri.
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı: KOBİ'lerin ortak proje ve yatırımlarına yönelik destekler.
 • Verimlilik Proje Destek Programı: KOBİ'lerin verimliliklerini artırmalarını sağlayacak projelere yönelik destekler.

Yatırım Teşvikleri:

 • Yatırım Teşvik Belgesi: Yeni yatırımları teşvik etmek amacıyla sağlanan vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşvikler.
 • Stratejik Yatırım Teşvikleri: Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak stratejik yatırımlara özel destekler.
 • Bölgesel Teşvikler: Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yatırımlara yönelik özel teşvik paketleri.

Sanayi Altyapısı Destekleri:

 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sağlanan altyapı destekleri ve teşvikler.
 • Endüstri Bölgeleri: Büyük ölçekli sanayi yatırımlarına yönelik altyapı ve lojistik destekler.

Uluslararası İşbirliği Destekleri:

 • AB Programları ve Fonları: Türkiye'nin AB ile işbirliği kapsamında yararlanabileceği hibe ve proje destekleri.
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları: Yerel ve bölgesel kalkınma projelerine yönelik finansman ve teknik destekler.
WhatsappWhatsapp