Top

KOSGEB Nedir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) rekabet güçlerini artırmak, yenilikçi projeleri desteklemek ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, KOBİ'lere finansal, eğitimsel ve teknik destekler sunarak, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı artırmayı hedefler.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

Yeni Girişimci Desteği:

 • Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik bir destektir.
 • Girişimciler, iş fikirlerini hayata geçirmek için hibe ve faizsiz kredi imkanı bulabilirler.
 • Destek, iş planının onaylanması ve belirli eğitim programlarının tamamlanması şartıyla verilir.

KOBİ Finansman Destekleri:

 • KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan desteklerdir.
 • Düşük faizli krediler, teminat desteği ve faizsiz kredi imkanları mevcuttur.
 • İşletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamaları ve büyümelerini desteklemeleri amaçlanır.

AR-GE ve İnovasyon Destekleri:

 • Yenilikçi projeler geliştiren KOBİ'lere yönelik desteklerdir.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine finansal destek sağlanır.
 • Teknolojik yenilikler ve ürün geliştirme süreçleri teşvik edilir.

Eğitim ve Danışmanlık Destekleri:

 • KOBİ'lerin yönetim becerilerini ve kurumsal kapasitelerini artırmayı hedefler.
 • Eğitim programları, seminerler ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
 • İşletmelerin verimliliklerini artırmaları ve daha rekabetçi hale gelmeleri amaçlanır.

Pazar Araştırma ve Pazarlama Destekleri:

 • KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılmalarını destekler.
 • Pazar araştırma faaliyetlerine ve yurt dışı fuar katılımlarına finansal destek sağlanır.
 • İşletmelerin marka bilinirliklerini artırmaları ve yeni müşteri kitlelerine ulaşmaları teşvik edilir.
WhatsappWhatsapp