Top

İŞ TAKİPLERİ

İşletmenizin yasal ve operasyonel gereksinimlerini karşılamak için çeşitli iş takip hizmetleri sunuyoruz. İş takip süreçlerimiz, işletmenizin düzenlemelere uyum sağlamasına, verimliliğini artırmasına ve büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.


Kapasite Raporu Başvuruları ve Takipleri

Kapasite raporları, işletmenizin üretim kapasitesini ve yetkinliğini belgeleyen önemli dökümanlardır.

 • Başvuru Hazırlığı: Gerekli bilgileri toplayarak başvuru dosyasını hazırlarız.
 • Başvuru Süreci: Başvuruyu ilgili kuruma sunar ve süreci takip ederiz.
 • Denetim ve Onay: Denetim süreçlerinde destek sağlarız ve onay alınana kadar süreci yakından takip ederiz.

Sanayi Sicil Belgesi ve Takipleri

Sanayi sicil belgeleri, sanayi işletmelerinin yasal olarak faaliyet gösterebilmeleri için gereklidir.

 • Başvuru ve Kayıt: Sanayi sicil belgesi başvuru sürecini yönetiriz.
 • Belge Yenileme: Mevcut belgelerin yenilenmesi süreçlerini takip ederiz.
 • Güncellemeler: İşletmenizdeki değişiklikleri ilgili kurumlara bildirerek sicil kaydının güncel kalmasını sağlarız.

Yıllık İşletme Cetvelleri

Yıllık işletme cetvelleri, işletmenizin faaliyetleri hakkında yıllık raporlama gereksinimlerini karşılar.

 • Veri Toplama: İşletmenizin yıllık faaliyet verilerini toplarız.
 • Raporlama: Gerekli cetvelleri doldurarak ilgili kurumlara sunarız.
 • Uyumluluk Takibi: Raporların zamanında ve doğru şekilde iletilmesini sağlarız.

Ticaret Bakanlığı İşlemleri (Örn. Dahilde İşlem Rejimi)

Ticaret Bakanlığı'na bağlı işlemler, ihracat ve ithalat faaliyetlerinizi düzenler.

 • Başvuru ve Onay: Dahilde İşlem Rejimi başvurularını hazırlar ve süreci takip ederiz.
 • Belge Yönetimi: İlgili belgelerin düzenlenmesi ve sunulması konusunda destek sağlarız.
 • Denetim ve Raporlama: Bakanlık denetimlerine hazırlık yapar ve gerekli raporları hazırlarız.

Ticaret ve Sanayi Odaları ile İlgili İşlemler

Ticaret ve sanayi odaları, işletmenizin yerel ve ulusal ticaret faaliyetlerini düzenler.

 • Üyelik İşlemleri: Oda üyelik başvurularını ve yenilemelerini yönetiriz.
 • Belge ve Sertifikalar: Gerekli ticari belgeleri ve sertifikaları temin ederiz.
 • Danışmanlık ve Destek: Oda işlemleri hakkında danışmanlık ve sürekli destek sağlarız.

Ruhsatlama, İzin ve Lisanslar

İşletmenizin faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin ve lisans işlemleri.

 • Başvuru Hazırlığı: Gerekli başvuru dosyalarını hazırlarız.
 • Takip ve Yenileme: Başvuru sürecini takip eder, ruhsat ve lisansların yenilenmesini sağlarız.
 • Uyumluluk Kontrolü: İlgili yasal düzenlemelere uyum sağlanmasını garanti ederiz.

Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluşları

Yeni şirket kurulumları, yerel ve yabancı yatırımlar için danışmanlık ve operasyonel destek.

 • Kurulum Süreci: Şirket kuruluş belgelerini hazırlar ve ilgili mercilere sunarız.
 • Yasal Danışmanlık: Yasal gereklilikler hakkında danışmanlık sağlar ve uyum süreçlerini yönetiriz.
 • Operasyonel Destek: Kurulum sonrası operasyonel destek sunarız ve sürekli danışmanlık hizmeti veririz.
WhatsappWhatsapp