Top

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizin tarım ve hayvancılık sektörlerini güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destekler, çiftçilerin ve üreticilerin daha verimli ve kârlı üretim yapmalarını sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri Nelerdir?

Kırsal Kalkınma Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destekler, kırsal alanda yaşayan çiftçilerin ve işletmelerin modern tarım tekniklerini kullanarak verimliliklerini artırmalarına ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olur. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında sunulan başlıca programlar şunlardır:

  • Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları: Kırsal bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla tarımsal üretim, işleme ve pazarlama projelerine yönelik hibe ve kredi destekleri sağlanır.
  • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP): Bu program, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde modern teknolojilerin kullanımını teşvik eder. KKYDP kapsamında, tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenir. Ayrıca, sulama sistemleri, sera kurulumu, mekanizasyon ve enerji verimliliği projeleri de bu destekler arasındadır.
  • Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programları: Avrupa Birliği fonları ile desteklenen projeler kapsamında, kırsal alanlarda ekonomik kalkınma ve sosyal refahın artırılması hedeflenir. Bu programlar, kırsal turizm, el sanatları, yerel ürünlerin markalaşması gibi alanlarda da destekler sunar.
  • Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleri: Çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla organik tarım ve iyi tarım uygulamaları (ITU) yapan üreticilere yönelik teşvikler sağlanır.

Genç Çiftçi Destek Programı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanlarda genç nüfusun istihdamını artırmak ve genç çiftçileri tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla Genç Çiftçi Destek Programı'nı uygulamaktadır. Bu program kapsamında sunulan destekler şunlardır:

  • Hibe Desteği: Bu destek, hayvancılık, bitkisel üretim, örtü altı tarımı, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği gibi çeşitli alanlardaki projeleri kapsar.
  • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: Genç çiftçilerin tarım ve hayvancılık konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programları ve teknik danışmanlık hizmetleri sunulur. Bu hizmetler, modern tarım teknikleri, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve işletme yönetimi konularında eğitimleri içerir.
  • Girişimcilik Destekleri: Genç çiftçilerin tarımsal girişimcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli finansman olanakları ve teşvikler sağlanır.

Bu destek programları, kırsal alandaki genç nüfusun tarımsal faaliyetlere katılımını artırmayı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi hedefler. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu bu destekler hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WhatsappWhatsapp