İDARİ SÜREÇLER

Bina tesis altyapı yönetimi için standartlaştırma

İç Yönetmelik ve Tüzük uygulamaları

Kapasite Raporu

Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgeleri

Garanti Belgeleri

Yerli Malı Belgeleri

Kurum kuruluş müracaat ve iş takipleri için öneriler (Belediye, Çevre, Ruhsat, Tapu vb.)

Sigorta yönetimi (Poliçeler) için öneriler

İdari süreçler ile ilgili öneriler