HUKUKSAL SÜREÇLER

- Çalışan işveren arasındaki anlaşmazlıktan doğan hukuki süreçlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması, risk analizlerinin paylaşılması, stratejik kararların alınması için beyin fırtınası çalışmaları

- İşletme adına hukuksal süreçlerin başlamasına neden olacak tedbir ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik (dokümantasyon, eğitim, oryantasyon) çalışmaları

- Hukuksal süreçler için yıllık olarak en az 2 defa risk analizinin yapılması (Denetim, kontrol vb.)

- Sendikal faaliyetleri için tedbir ve uygulama çalışmaları