Proje Teklif Çağrısı

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısı, bir doğrudan finansman desteği türüdür.

Proje teklif çağrısı süresince, potansiyel başvuru sahiplerinin destek programı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Ajans ayrıca, potansiyel başvuru sahipleri için başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları ve atölye çalışmaları düzenleyebilir.

Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, bölge planı ve programlarında belirlenen amaç ve stratejiler ışığında belirlenir ve programa yapılan başvurular bu doğrultuda değerlendirilir.