Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kredileri

Küçük ölçekli enerji verimliliği ve yenilşenebilir enerji projeleri aşağıdaki şartlara uyumluluk göstermelidir.

1. Yatırım, TurSEFF LEME listesinde yer alan teknoloji gruplarından birinde yapılacak ekipmanların satın alımı ve montajını içermeli ve bu listedeki kriterlerle uyum içinde olmalıdır.
2. Kredi talebi 250.000 EUR üst limitinin altında kalmalıdır.