Yenilenebilir Enerji Kredileri

Azami 5 milyon EUR'ya kadar olan yenilenebilir enerji yatırımı kredileri mevcuttur. Bu kategori, elektrik ve/veya ısıtma ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıt kaynaklarının yerine geçen her tür enerjiyi üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin satın alınması ve kurulumunu kapsayan projeleri içermektedir.

Uygun Yatırımlar Aşağıdaki Yenilenebilir Enerji Teknolojilerini Kapsar: 

* 10 MW'yi  geçmeyen kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi olan küçük, nehir tipi hidroelektrik santralleri
* 10 MW'yi geçmeyen toplam kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi olan rüzgar türbinleri kurulumu
* Isı ve/veya elektrik üreten biokütle yakma ve proliz / gazlaştırma sistemleri
* Proses ve/veya mekan ısıtması/soğutması ve/veya sıhhi su ısıtması için sıcak su üretimi güneş enerjisi-termal su sistemleri
* Güneş enerjisi-termal kurutma sistemleri
* Jeotermal ısı pompaları
* Biyogaz tesisleri
* Fotovoltaik elektrik üretimi

Ulaşım için biyoyakıtları destekleyen yatırımlar hariç tutulmaktadır.

Yenilenebilir enerjiye uygun yatırımlar onaylanma tarihinde 15 yılın altında geri ödeme süresine sahip olmalı ve 1 EUR yatırım karşılığında yılda en az 1,3 kWh elektrik üretmelidir.

Tüm yenilenebilir enerji projelerinin Net Bugünkü Değeri pozitif olmalıdır.