AR-GE Proje Destekleri

Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır.

TTGV Ar-Ge Destekleri altında Program Uygulayıcı Kuruluş olarak yürütülen programlar:

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

Ticarileştirme Projeleri Desteği

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

TTGV’nin kurulmasıyla 1992 yılında başlatılan Türkiye’nin ilk Ar-Ge Projesi Desteği özelliğinde olan bu Program, 1992-2006 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Dünya Bankası’ndan sağlanan fonlar ve Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ’i kapsamında 1995 yılından beri de DFİF kaynağından sağlanan fonlar aracılığıyla yürütülerek sanayi ve yazılım kuruluşlarına finansman desteği sağlanmıştır.

2010 yılı Ağustos ayından itibaren  T.C. Ekonomi Bakanlığı DFİF kaynağından fon aktarımı yapılmadığından, şu anda ‘Teknoloji Geliştirme Projeleri’ kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.

Ticarileştirme Projeleri Desteği

2006 yılında Vakfımız özkaynaklarıyla uygulamaya alınan Program kapsamında, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların, proje çıktılarının, Ar-Ge çalışmalarını takip eden pazara hazırlık ve ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Pilot ölçekte yürütülen ve firmaların yoğun talebi ile de Ar-Ge ve Seri Üretim arasındaki teşvik ihtiyacını ortaya koymuş olan bu Programın bir destek modeli olarak ulusal ölçekte bir programa dönüştürülmesi beklenmektedir. Bu aşamada, Ticarileştirme Desteğimize ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

2010 yılı sonunda uygulamaya alınan ve Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği ve Ticarileştirme Desteği’mizin hibrit bir modeli olarak tasarlanan Program kapsamında, Vakfımızın belirlediği öncelikli teknoloji alanlarında, ülkemizin ihtiyaçları ile paralel olarak yüksek katma değer ve ileri seviyede yenilik içeren projelerin, Vakfımızın özkaynakları aracılığıyla desteklenmesi öngörülmektedir.