1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 • KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
 • SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler

 • Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
 • Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,
 • 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
 •  İki aşamalı proje başvurusu,
 • İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
 • İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
 • Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
 • Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
 • Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
 • Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler