Kredi Faiz Desteği

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
-        üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
-        finansman sorunlarının çözümü,
-        istihdam yaratmaları,
-        uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin
sağlanmasıdır. 
 
KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 
 
Destek Programı
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri

Bakanlar Kurulu Kararları
2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2008/13524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği
 
Kredi Faiz Desteği Yönergesi
KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönergesi