Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması
 
PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ
Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.
 
Destek Unsurları
Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)
60.000
75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli
20.000
75
SPK kurul kaydına alma ücreti
 
10.000
 
100
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
10.000
75
 
 
1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Uygulama Esasları
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları
 
Başvuru Formları
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Taahhütname
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı İzleme Formu
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Ödeme Oluru
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

İMKB Yayınları
GİP Listesi
Gelişen İşletmeler Piyasası Kılavuzu