İnsan Kaynakları Yönetimi DanışmanlığıHUKUKSAL SÜREÇLER

- Çalışan işveren arasındaki anlaşmazlıktan doğan hukuki süreçlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması, risk analizlerinin paylaşılması, stratejik kararların alınması için beyin fırtınası çalışmaları

- İşletme adına hukuksal süreçlerin başlamasına neden olacak tedbir ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik (dokümantasyon, eğitim, oryantasyon) çalışmaları

- Hukuksal süreçler için yıllık olarak en az 2 defa risk analizinin yapılması (Denetim, kontrol vb.)

- Sendikal faaliyetleri için tedbir ve uygulama çalışmaları

PERSONEL TAKİBİ

  • PDKS için uygulama faaliyetleri
  • Özlük dosyaları ve özlük ile ilgili çalışmalar
  • Bordro takibi ve resmi yazışmalar
  • Ücretlendirme sistemi ve analizleri
  • İşe alım ve iş sonlandırmaları
  • Kurumsal dokümantasyonun takibi resmi işlemler
  • 4857 Sayılı iş yasası uygulamaları

İK UYGULAMALARI

Eğitim yönetimiPerformans yönetimi


İyileştirme sistemleri ve sürdürülebilirlik


Sosyal ve kültürel etkinlik yönetimleri


Kariyer planlamaları (iç ve Dış)

TEŞVİKLİ UYGULAMALARI

6111 Sayılı kanun kapsamındaki teşviklerden faydalandırma

5510 Sayılı kanun kapsamındaki teşviklerden faydalandırma

5746 Sayılı kanun kapsamındaki teşviklerden faydalandırma

Kurum kuruluş özel teşvik sistemleri

İDARİ SÜREÇLER

Bina tesis altyapı yönetimi için standartlaştırma

İç Yönetmelik ve Tüzük uygulamaları

Kapasite Raporu

Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgeleri

Garanti Belgeleri

Yerli Malı Belgeleri

Kurum kuruluş müracaat ve iş takipleri için öneriler (Belediye, Çevre, Ruhsat, Tapu vb.)

Sigorta yönetimi (Poliçeler) için öneriler

İdari süreçler ile ilgili öneriler