Eğitim Yönetimi DanışmanlığıEğitim Yönetiminde; Kurumsal ve bireysel çözümler sunan kuruluşumuz, özel talepler doğrultusunda  (spesifik konu odaklı var olan sorunların çözümüne yönelik) uygulamara çözüm önerileri sunmaktadır.  Birey ve kuruluşların birçok sorunu ortak ve çözümleri de bu bağlamda ortakdır.

Genel konu başlıkları (bunlar kendi içerisinde birçok dala ayrılmakta)

- Yönetim Sistemleri için Uygulama Esasları ve Kontrolorlük Eğitimleri (KYS 9001:2008, OHSAS, 16949, Denetçi, Dokümantasyon vb)

- NLP Eğitimleri

- Performans Yönetimi Eğitimleri (Sürdürülebilirlik, iyileştirme)

- Risk Yönetimi Eğitimleri

- Finans Optimizasyonu

- Eğitim Yönetimi

- Koçluk ve Mentorluk

- Zaman Yönetimi

- Tahmin

- Ar-Ge İnovasyon

- Planlama 

- İnsan Kaynakları ve Süreçleri

- Teşvik Sistemleri, Uygulama Esasları, Vergi Mevzuatları