Devlet Destekleri Danışmanlığı

Pazar basınçları ve artan rekabet daha karmaşık yenilikçi program ve sistemleri yönetmeyi gerektiriyor. Değişen ve gelişen modern yönetim tarzları ;

- Ar-Ge İnovasyon
- Üretim Yönetimi
- Yatırım Yönetimi
- Zaman Yönetimi
- Kaynak Yönetimi
- Finans Yönetimi
- Risk ve Sorun Yönetimi
- Durum Raporlama
- İcrada Mükemmellik

gibi sıralanabilir. Ancak bunun için gerekli uygulama, finans ve kaynak bizim havuzumuzda mevcut...